1. Udarbejd dødsattest

Så snart man konstaterer et dødsfald, kontaktes en læge. Lægen tilser afdøde og udarbejder en dødsattest, som anmeldes til Sundhedsstyrelsen. Hvis dødsfaldet sker i hjemmet, kontaktes egen læge eller vagtlægen. Sker det på sygehuset er det en tilknyttet læge der udfører anmeldelsen af dødsfaldet.

2. Anmeld dødsfald

Seneste to dage efter dødsfaldet, skal det anmeldes til kirkekontoret i det sogn afdøde er tilknyttet. Dette gælder uanset trosretning og medlemsskab af folkekirken.

Kirkekontoret sørger for at underette de andre offentlige indstanser om dødsfaldet, herunder folkeregisteret, skifteretten og skattevæsenet.

Man kan enten selv udfylde blanketten eller aftale at bedemanden står for det praktiske. Hvis man selv udfylder "Anmodning om begravelse/ligbrænding", skal man vedlægge følgende dokumenter:
  • Kopi af dødsattesten
  • Afdødes sygesikringsbevis
  • Dåbsattest og evt. vielsesattest

3. Begravelsen - Afgørelser

Det er sognepræsten for det sogn som afdøde tilhørte, der skal afgære om afdøde skal begraves eller kremeres. Præsten skal tage hensyn til ønsker både fra testamentet og "Min sidste Vilje".

Hvis ikke man er tilfreds med sognepræstens afgørelse eller familien ikke er enige om hvor afdøde skal begraves, kan man bede skifteretten træffe en afgørelse.

De pårørende har ret, men ikke pligt til at håndtere begravelsen. Er der ingen der ønsker at stå for det, er det kommunens ansvar. Dog mister man al indflydelse, og kommunen træffer samtlige beslutninger både hvad angår pris og gravsted.

4. Begravelsen - Planlægning

Der er mange ting man skal tage stilling til ved en begravelse. Der er dog færre ting at tage stilling til, hvis afdøde har dokumenteret særlige ønsker til begravelsen. Disse kan være juridisk bindende ønsker fra et testamente, eller ønsker fra "Min sidste vilje". ønsker fra "Min sidste vilje" bliver normalt respekteret, men er ikke juridisk bindende.

Der er tre former for begravelse, og prisen varier meget afhængigt af hvilken man vælger. Ved at benytte dette beregningsmodul, kan man bedre beslutte hvilke elementer begravelsen skal indeholde  Beregn

5. Skifteretsattest

Skifteretten er den instans der tager stilling til hvorledes boet skal skiftes. De bliver automatisk underrettet når dødsfaldet anmeldes af kirkekontoret. Følgende retter de ca. 4 uger efter, telefonisk henvendelse til den person, der er angivet som kontakperson i dødsanmeldelsen.

Efter et møde, enten per telefon eller fysisk, træffer skifteretten en afgørelse af hvordan dødsboet skal behandles, og udsteder en gratis skifteretsattest. Alle personer på denne attest, kan råde over afdødes formue. Er der flere arvinger, anbefales det at man vælger en arving til at håndtere dødsboet. De andre arvinger skal give fuldmagt hertil.

Hvis afdøde ejede fast ejendom, og den skal sælges behøver man ikke tinglyse skifteretsattesten. I alle andre tilfælde bør den tinglyses. Det gøres bla. for at kunne opnå rentefradrag hvis der er gæld i ejendommen og for at sikre dokumentet elektronisk.

6. Behandling af Dødsbo

Alt afhængigt at boet størrelse samt gæld, om der findes et testamente og afdødes ægteskabs- og afkomsmæssige forhold, er der en række forskellige måder boet kan behandles på.

Hvis fx. boet størrelse er under 40.000 kr. efter begravelsesudgifter, behandles boet som et "Boudlæg".

Efterlader afdøde sig en ægtefælle, og er den samlede formue på under 680.000 kr., efter gæld og begravelsesudgifter, behandles det som et "ægtefælleudlæg".

De forskellige møder boet kan behandles på, er uddybet på domstol.dk.

7. Opsig abonnementer, lejemål, forsikringer og sociale konti

Med skifteretsattesten er det muligt at få ryddet op i afdødes angegementer.

Opsig lejemål og abonnementer på fx. fagforening, A-Kasse, telefon, aviser, ugeblade, levering af mad mv.

Forsikringerne skal opsiges løbende, som der ikke længere er behov for dem. Ulykkesforsrikringen kan opsiges med det samme, men indboforsikringen skal gælde indtil boet er rydddet, ligesom bil og evt. husforsikring skal gælde indtil de afvikles.

Sørg for at lukke afdødes sociale konti som facebook, twitter og andre, men vent nogle måneder med at lukke mail. Der kan sagtens komme rykkere eller andre opkrævninger ind, som du har overset i oprydningen.

Spærring af bankkonti

Det er vigtigt at sørge for at have ført penge over på ens egen konto inden dødsanmeldelsen registreres. Når først dødsanmeldelsen er registreret så spærres alle borgerens konti inklusiv fælleskonti, ligesom PBS sættes i bero.

Ægtefælle eller samlever vil først kunne hæve penge efter skifterettens afgørelse.

Håndtering af arv

Før skifterettet har truffet en afgørelse, må man ikke begynde at fordele arven, sælge ud af egendele eller betale regninger.

De pårørende skal sikre at formuen bliver opbevaret forsvarligt.

Ingen pårørende

Såfremt afdøde ikke har nogle pårørende eller nærtstående personer, er det kommunen der er ansvarlig processen omkring dødsfaldet. Dvs. kommunen anmelder dødsfaldet, beslutter hvorledes begravelsen skal foregå, samt dækker udgiften hertil. Det er ligeledes kommunen der overtager boet.

Sammenlign bedemænd

Der er stor forskel på bedemændenes priser, og det kan derfor godt betale sig at lave et pristjek inden man foretager den endelige beslutning.

Man kan sammenligne pakkepriser på en række online bedemænd her  Pakker

Gratis online dødsannonce

Her på siden kan du oprette en gratis online dødsannonce.

Fælg denne guide og opret nemt og hurtigt en gratis dødsannonce  Gratis dødsannonce

Ønsker man at komme ud til flere pårørende kan man vælge at oprette en dødsannonce i en eller flere af landets aviser eller ugeblade på Dødsannoncer.dk

Kvitteringer for begravelse

Husk at gemme alle kviteringer til begravelsen lige fra dødsanmeldelse til mindekomsammen.

Alle udgifterne trækkes fra boet ind boafgiften beregnes.

Tal om din sorg

Nær man har mistet en man holder af, er det vigtigt at sætte ord på sin sorg. Det kan være ved at skrive det ned, tale med familie eller venner.

I nogle tilfælde kan sorgen være så dyb eller pludselig at man har brug for at tale med en psykolog - Liste over psykologer.

Det vigtigste er at man ikke brænder inde med sin sorg, da det kan medføre psykiske konsekvenser senere i livet.

Anlæg sag om dødsbo

Efter skifterettet har truffet sin beslutning om arvedelingen, er det muligt at anlægge sag ved skifterettet i den retskreds afdøde tilhørte.

Tag evt. en gratis samtale med en advokat inden hos kommunen eller hos Advokatvagten.

Bobestyrer

Hvis ikke boet kan behandles på andre møder, skal den behandles af en bobestyrer. Det kan være i tilfælde hvor gælden er større end formuen, hvor arvingerne ikke er enige eller der ikke kan findes nogle arvinger.

Såfremt en specifik bobestyrer ikke er beskrevet i testamentet, kan arvingerne selve udpege en. Ellers vil skifteretten udpege bobestyreren.

Arvinger hæfter ikke for gælden hvis boet behandles af en bobestyrer.

Lejemål

Udlejer har ret til at opkræve leje indtil lejemålet er opsagt. De har ligeledes ret til at kræve en skifteretsattest, og derfor kan man komme til at betale unødvendig leje i en periode.

Udlejer har pligt til at søge nye udlejere, så snart lejligheden er ryddet.

En ægtefælle eller samlever, der har levet sammen med afdøde i 2 år, har ret til at fortsætte lejemålet.